Opći uvjeti Poslovanja

Opći uvjeti Poslovanja

 

Naziv tvrtke: ECO RESORT d.o.o.
Sjedište tvrtke: Donji Banin potok 197/b, 53223 Vrhovine, Hrvatska
MBS: 081064371OIB: 42002631136
IBAN: HR325000091101569836

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI

 

Big Bear Plitvice Nature Resort (u daljnjem tekstu Resort) plasira i prodaje usluge smještaja i kampiranja prema objavljenim informacijama, opisu, terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji/sklopljenom ugovoru, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator te se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s Općim uvjetima poslovanja Resorta te isto postaje pravna obveza. Prilikom pružanja usluga u Resortu primjenjuju se pravila propisana kućnim redom, općim uvjetima poslovanja i ugostiteljskim uzancama, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 

 1. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE

 

Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se potencijalnim korisnikom usluge smještaja i na temelju istog se vrši pred rezervacija. Svi zapisi se vode pod imenom osobe koja je uputila upit (ako je fizička onda ime i prezime, a ako je pravna onda puni naziv tvrtke sa svim podacima) te se ista smatra Nositeljem rezervacije. Nositelj rezervacije mora biti stariji od 18 godina i ovlašten je od drugo imenovanih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba navedenih u upitu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju, Nositelj rezervacije potvrđuje da je on/ona autoriziran za rezervaciju u ime svih i da se drugi s tim slažu te da su i oni isto vezani uvjetima rezervacije. Prilikom rezervacije, Nositelj je dužan dati sve podatke koje zahtijeva

postupak rezervacije. Upit za rezervaciju smještaja se smatra kao otvoreni upit proslijeđen Resortu bilo kojim načinom komuniciranja u pisanom obliku (dopis, e-pošta, i sl.). Na temelju otvorenog upita, Resort će izvršiti pred rezervaciju te će Nositelju rezervacije pisanim putem dostaviti iznos troška rezervirane usluge i uvjete poslovanja. Nositelj rezervacije je odgovoran za ispunjenje svih uvjeta poslovanja navedenih u pred rezervaciji, a što se prvenstveno odnosi na uplatu depozita ukoliko je prethodno dogovoreno i u skladu s tipom rezervacije. Rezervacija smještaja za odgovarajući termin je valjana samo ako je Nositelj rezervacije ispunio sve uvjete navedene u pred rezervaciji te nakon poslane pismene potvrde rezervacije (vouchera) od strane Resorta. Ako Nositelj rezervacije u roku navedenom na pred rezervaciji ne ispuni tražene uvjete, pred rezervacija se smatra kao istekla opcija.

Pismena potvrda od strane Resorta sadrži sljedeće podatke:

ECO-RESORTS D.O.O.

DONJI BABIN POTOK 107 B

53223 VRHOVINE

Tel: +385 53 652589

Web: https://plitvice-resort.com/hr/

E-mail: reception@plitvice-resort.com

 

Ostatak računa (razlika u odnosu na uplaćeni depozit i ukupni trošak rezervirane

usluge), Nositelj rezervacije obvezan je podmiriti najkasnije zadnji dan boravka u

Resortu uz obveznu prethodnu autorizaciju kreditne kartice ili uplatu depozita.

Za duže boravke u Resortu ( više od 7 dana ) Nositelj rezervacije je obavezan podmiriti

dio računa tokom svog boravka svaki 7 dan, za što će Nositelj rezervacije prethodno biti

obaviješten pisanim putem ( e-poštom ) i prilikom prijave u Resort.

Ispunjenjem uvjeta navedenih u pred rezervaciji prihvaćate Opće uvjete poslovanja

Resorta te navedeno predstavlja formalno pravno zaključenje ugovora. U formalno

pravnom smislu odgovornost uvijek ima Nositelj rezervacije i ne može svoju

odgovornost prenijeti na osobe za koje je izvršio rezerviranje. Rezervacije se ne

primaju od osoba mlađih od 18 godina. U tim slučajevima zadržavamo pravo

odbijanja obrade upita za rezervacijom bez navođenja bilo kakvog razloga. Resort

zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ako je došlo do zlouporabe

rezervacijskog sustava ili je ista napravljena pogreškom korisnika. Dužnost Resorta

je briga o pružanju usluga te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim

običajima u turizmu. Resort će sve obaveze izvršiti u potpunosti i na svojim

standardima predviđen način, u dobroj vjeri i pažnjom savjesnog poduzetnika u

skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima. Resort se obvezuje

poštovati privatnost svih svojih korisnika te njihovi osobni podaci neće biti dijeljeni s trećim

stranama bez izričitog pristanka korisnika rezervacije, osim u slučajevima kada je to zakonski

propisano ili je nužno za pružanje usluga, kao što je dijeljenje podatka s partnerskim

agencijama ili pružateljima usluga unutar Resorta.

 

Svi djelatnici Resorta i poslovni partneri koji posluju s Resortom odgovorni su za poštivanje

načela zaštite privatnosti prema Općoj uredbi za zaštitu podatka ( GDPR ).

 1. SMJEŠTAJ U RESORTU

 

Raspored smještajnih jedinica određuje recepcija. Ako gost nije izričito ugovorio određenu

smještajnu jedinicu, prihvatit će dodijeljenu, službeno registriranu smještajnu jedinicu.

Smještaj u sobi nije moguć prije 15 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se

mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.

 

 1. CIJENE

 

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u važećem cjeniku

smještaja kada je rezervacija potvrđena. Posebne usluge su one usluge koje nisu

uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom “po dogovoru” ili

dodatne usluge koje se ostvaruju uz prethodnu najavu) pa ih stoga gost zasebno

plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije na recepciji Resorta.

Resort zadržava pravo promjene cijena smještaja. Resort može o promjeni cijene

gosta izvijestiti pismeno ili usmeno.

 

 1. IZMJENE S VAŠE STRANE

 

Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti Vašu rezervaciju na treće osobe ili

na drugi termin. U navedenoj situaciji trebate obavijestiti Resort u pisanom obliku

najmanje 15 dana prije dolaska. Dok Resort ne dobije pisani pristanak od druge

osobe o preuzimanju rezervacije umjesto Vas, Vi ste odgovorni za ukupan račun

naručenih usluga.

 1. OSTALE IZMJENE

 

Ako želite izvršiti promjene po već potvrđenoj rezervaciji, morate isto javiti Resortu u

pisanom obliku što je prije moguće. Resort će se potruditi udovoljiti Vašim željama,

ali ne može unaprijed jamčiti da će isto biti moguće.

 1. OTKAZI REZERVACIJA

 

Ako želite otkazati ili izmijeniti rezervaciju, isto je moguće učiniti u pisanom obliku

preporučenim pismom ili e-poštom. Otkaz rezervacije se prihvaća samo od nositelja

rezervacije ili osobe koja je zakonski ovlaštena isto izvršiti u njegovo ime. Za otkaz

rezervacije, Resort ima pravo na nadoknadu troškova prema storno uvjetima rezervacije,

ako ugovorom nije drugačije definirano. Ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu

rezervacije, Resort primjenjuje sljedeće uvjete:

 

STORNO TROŠKOVI ( grupe do 15 osoba )

– do 14 dana prije dolaska gosta – bez storno troškova

– od 14 do 7 dana prije dolaska gosta – 30% iznosa rezervirane usluge

– od 7 do 0 dana prije dolska gosta – 50% iznosa rezervirane usluge

– no show(nedolazak gosta) – 100% iznosa rezervirane usluge

 

STORNO TROŠKOVI (grupe iznad 15 osoba )

 • 45-30 dana prije dolaska – agencija plaća 20% od ukupnog iznosa
 • 30-15 dana prije dolaska – agencija plaća 40% od ukupnog iznosa
 • 14-7 dana prije dolaska – agencija plaća 80% od ukupnog iznosa
 • 7-0 dana prije dolaska – agencija plaća 100% od ukupnog iznosa

 

STORNO UVJETI ZA POJEDINAČNE REZERVACIJE ( individualce )

– 48 sati prije dolaska – naplaćuje se 100 % od ukupnog iznosa rezervacije.

 1. PREPAID NON REFUNDABLE REZERVACIJE

 

Rezervaciju nije moguće izmijeniti ili otkazati. Resort će zaračunati akontaciju ili

cjelokupni iznos rezervacije odmah pri rezervaciji. U slučaju otkaza rezervacije,

Resort će zadržati uplaćenu akontaciju u cijelosti. U slučaju ne dolaska bez

prethodnog otkaza rezervacije, Resort će zaračunati ukupni iznos rezervacije. Ako

gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 19 sati na dan početka usluge, a

nije se prethodno javio u Resort, rezervacija se smatra otkazanom pa se troškovi

otkaza obračunavaju prema prethodno navedenom. Ako stvarno nastali

troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Resort zadržava pravo naplate

stvarno nastalih troškova. Ako gost odluči napustiti Resort prije isteka rezerviranog

termina, Resort nema obvezu izvršiti povrat naplaćenog iznosa.

 

 1. GARANCIJA REZERVACIJE

 

Vašu kreditnu karticu koristimo kao garanciju rezervacije (ukoliko je rezervacija napravljena

po standardnim uvjetima i bez plaćanja depozita). U slučaju nedolaska, a bez prethodnog

otkaza rezervacije, teretimo Vašu karticu za ukupan iznos rezervacije. Unutar otkaznog roka

možemo teretiti Vašu kreditnu karticu za iznos prvog noćenja po smještajnoj jedinici. Za

otkaz rezervacije nakon otkaznog roka zadržavamo terećeni iznos. U slučaju neuspjele pred

autorizacije Vaše kreditne kartice, biti ćete obaviješteni. Ukoliko ne uspijemo teretiti Vašu

kreditnu karticu, Vaša će rezervacija biti otkazana (ako ćemo raditi pred autorizaciju).

Ako nemate kreditnu karticu, svoj boravak možete jamčiti uplatom predujma u iznosu od

jednog noćenja po smještajnoj jedinici. Predujam je nužno uplatiti 7 dana po primitku

potvrde.

Plaćanje rezerviranih usluga se obavlja na recepciji kreditnom karticom ili gotovinom

sukladno općim uvjetima poslovanja i uvjetima rezervacije. Primamo sljedeće

kartice: Visa, Visa Premium,  MasterCard, Maestro, Amex

 

 1. IZMJENE I STORNA OD STRANE RESORTA

 

Resort zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja

usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu

predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti

smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila

važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni.

U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena

unaprijed, Resort zadržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno

uplaćenog iznosa.

 1. PRIGOVORI

 

Sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona u ugostiteljskoj djelatnost (NN

85/2015) gosti nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu poslati putem elektroničke pošte na adresu : reception@plitvice-resort.com

Pisani odgovor dostavit ćemo u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 1. DOLAZAK I ODLAZAK IZ SMJEŠTAJNE JEDINICE RESORTA

 

Utvrđen je kućnim redom Resorta i nalazi se u svakoj smještajnoj jedinici Resorta.

 

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOST GOSTA

 

Kao gost, dužni ste posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i druge

propise RH, te se pridržavati kućnog reda i naputaka osoblja Resorta. Gost je dužan

čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i

uvjetima kakvi su bili na početku korištenja usluge. Za bilo koju vrstu oštećenja, gost

snosi odgovornost i za istu je dužan nadoknaditi trošak Resortu.

 1. DODATNE USLUGE

 

Plaćanje dodatnih usluga je po dogovoru ili važećem cjeniku. Resort ne preuzima

odgovornost za usluge pružene putem drugih pružatelja usluga. Ako gost želi koristiti

dodatne usluge, iste je potrebno unaprijed najaviti na recepciji.

 1. KUĆNI LJUBIMCI

 

Dovođenje kućnih ljubimaca je dozvoljeno, uz nadoplatu.

Nadoplata za kućne ljubimce iznosi 15 € po ljubimcu po danu. Svaki gost je dužan za

svoga ljubimca imati i osnovnu opremu (ležaj za psa/mačku, posuda za hranu, posuda za

vodu te podložak za posude za hranu i vodu).

Potvrdom rezervacije, gost automatski prihvaća potpunu odgovornost za kućnog ljubimca.

 

 1. DJEČIJI KREVETIĆ

 

Najam dječjeg krevetića je moguć isključivo na upit, pisanim putem (e-pošta).

 

 1. DRUŠTVENA DOGAĐANJA I SLIČNO

 

Ako namjeravate organizirati neki događaj (rođendansku zabavu, vjenčanje, cocktail

party, večeru ili sl.) u Resortu, morate prvo tražiti dozvolu od uprave Resorta. Veća

događanja potrebno je najaviti prije dolaska, u svezi s tim moguć je i dodatni trošak

kojeg određuje Resort.

Za posjetitelje koji fotografiraju u privatne svrhe nije potrebno dopuštenje. Nije dozvoljena

uporaba navođenih letjelica za snimanje iz zraka. Zahtjev za snimanje i/ili fotografiranje na

području Resorta gost/agencija je dužan podnijeti Zahtjev najkasnije 7 dana prije dolaska u

Resort.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

 1. Puni naziv, adresu i kontakt odgovorne fizičke ili pravne osobe koja planira snimanje

i/ili fotografiranje

 1. Razlog i cilj snimanja
 2. Planirani datum dolaska i vrijeme snimanja i/ili fotografiranja
 3. Datum i potpis odgovorne osobe.
 4. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

 

Resort ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste.

Bilo kakve dragocjenosti u sobi/kućici Resorta ostavljate na vlastitu odgovornost.

Resort ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak istih ako nisu bile prijavljene i

pohranjene u sefu koji se nalazi na recepciji Resorta. Gubitak

stvari ili krađa prijavljuje se recepciji Resorta i nadležnoj policijskoj postaji.

 

 1. ODGOVORNOST RESORTA

 

Resort ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u

Resortu, izvan pokrića police osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja

(nezgode), ako štetni događaj nije prouzročio Resort ili njegovo osoblje krajnjom

nepažnjom. Resort nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog

uzroka izvan naše kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se samo na višu silu

(eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede,

restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove,

zabrane ulaza ili druge industrijske akcije, prekide i sl.). U slučajevima oslobađanja

od obaveze izvršenja, odgovornost Resorta se ograničava samo na povrat iznosa

koji nam je uplaćen vezano uz rezervaciju. Resort ne snosi odgovornost za

reklamaciju koja bi proizišla zbog kvara mehaničke i druge opreme u smještaju; npr.

toplinske pumpe, bojlera, i sl. niti za prekid komunalnih usluga (struja, voda, plin i sl.).

Resort nije odgovoran za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda Resorta

ili koje je van kontrole osoblja. Resort nije odgovoran za događaje izvan naše

kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prijevoznika, kvar kućanskih aparata,

ozljede koje nastanu nepropisnim korištenjem opreme i nepridržavanjem uputa, kao i

namjerno izazvanom štetom od strane korisnika usluge Resorta.

 1. TURISTIČKA PRISTOJBA

 

Turistička pristojba obračunava se prema važećim zakonskim propisima, a gost je

dužan istu platiti istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Turistička pristojba nije

uključena u cijenu smještaja i plaća se na recepciji u važećoj valuti uz ekološku pristojbu i

jednokratnu prijavu kako je navedeno u samoj rezervaciji.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKTA

 

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji

Republike Hrvatske. Resort ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu

informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i samog objekta u objavljenim

programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Resort ne odgovara u slučaju

netočnih podataka dobivenih od strane poslovnih partnera.

 

 1. NAPOMENA

 

Pismenom potvrdom rezervacije smještaja, gost ili grupe gostiju, fizička ili pravna

osoba, koja je izvršila rezervaciju u cijelosti prihvaća ove Uvjete. Opći uvjeti su

dostupni na recepciji Resorta te na web stranici Resorta.

Skip to content